Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt. Noen tilhengere kan etter en egen godkjenning trekkes i inntil 100 km/t.

Alle tilhengere kan nå trekkes i inntil 80 km/t på veier der dette er tillatt. Noen tilhengere kan etter en egen godkjenning tr

– Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger. På veier med inntil 80 km/t fartsgrense gjelder dermed samme fartsgrenser for biler som trekker tilhenger som for andre kjøretøy

 

De nye reglene tillater også at visse tilhengere kan godkjennes for inntil 100 km/t. Dette kalles en Tempo 100-godkjenning. For at dette skal være tillatt, må tilhengeren tilfredsstille en rekke tekniske krav. Blant annet krav om godkjent  EU-kontroll på samme måte som for personbiler, og at dekkene ikke kan være eldre enn 6 år. I tillegg er det visse vilkår som må være oppfylt for bilen som trekker tilhengeren.

Ta kontakt